Elastomerowy system polimocznikowy z ang: polyurea
Jest to produkt powstały w wyniku reakcji izocyjanianu i aminy.

zalety natrysku

Produkty te mają zastosowanie do wykonania ochronnych powłok konstrukcji z betonu i stali narażonych na wyjątkowo agresywne warunki środowiskowe. (niekiedy nazywane DNTR)

Znajduje on zastosowanie w obiektach:

 • przemysłu chemicznego,
 • petrochemicznego,
 • energetycznego,
 • hydrotechnicznego,
 • budynkach użyteczności publicznej,
 • oraz w oczyszczalniach ścieków.

Jest to system wytwarzany bezpośrednio na miejscu budowy, remontu. Do wykonania powłok elastomerowych wykorzystuje się specjalistyczne maszyny wysokociśnieniowe 200-250 bar ze stosunkiem mieszania 1:1 przy temperaturze powyżej 70 c. Dzięki wykonaniu izolacji za pomocą natrysku system ten jest konkurencyjny w stosunku do prefabrykowanych materiałów izolujących takich jak membrany PCV, EPDM itd - szybsza aplikacja.

Szczególną zaletą systemu jest to, iż wytworzona powłoka jest monolityczna, bezspoinowa, szczelna i elastyczna, ponadto bardzo dobrze przylega do izolowanej powierzchni i nie ma możliwości aby jakiekolwiek płyny podciekały pod izolację. Dzięki szybkiej reakcji chemicznnej system może zostać nałożony bezpośrednio na konstrukcję betonową bądź stalową, a obiekt może być powtórnie oddany do eksploatacji niemal natychmiast po zakończeniu nakładania powłok, co zapobiega generowaniu wysokich kosztów związanych z wyłączeniem obiektu z użytkowania.

 

Obszary zastosowań izolacji polimocznikowych:

 • izolacja zbiorników i rurociągów ze stali i betonu,
 • izolacja betonowych studni,
 • izolacja i ochrona zbiorników,
 • bieżni, koryt ściekowych kolektorów i separatorów,
 • zapory wodne i instalacje hydrologiczne,
 • powlekanie zbiorników wodnych, kanałów, silosów, tuneli, rowów,
 • zabezpieczenie zbiorników i tac na agresywne materiały płynne i suche,
 • zbiorniki gruntowe i tace wokół zbiorników paliwowych i innych.

Polimocznik może być stosowany w systemie z geowłókniną jako system kompensacyjny

 • izolacja dachów płaskich,
 • zabezpieczenie sztucznych zbiorników asfaltobetonowychz
 • zabezpieczeń ścian pompowni,
 • zabezpieczenie posadzek,
 • parkingów,
 • hydroizolacja mostów i wiaduktów,
 • obiekty hydrotechniczne.

 

Parametry techniczne powłoki izolacyjnej z elastomeru polimocznikowego SILPUR o średniej grubości 1,5-2.0

 • twardość Shore’a A 90-100,
 • wydłużenie przy zerwaniu min 200%,
 • wytrzymałość na rozciąganie 10-15 MPa,
 • szybkie sieciowanie,
 • żelowanie dzięki czemu powłoka nie spływa z pionowych powierzchni,
 • wysoka odporność chemiczna,
 • czas pyłosuchości - od kilkunastu do kilkudziesięciu sekund,
 • bardzo dobra przyczepność do podłoża betonowego i stalowego.

Zapraszamy do kontaktu: tel 534 77 00 99

 

 

 
Pliki do pobrania:

silcoat
 
 
SILPUR
© 2011-23 SILPUR sp. z o.o.
design: fdesign.pl
code: okinet.pl